Szkoła z bogatą historią i tradycjami

Dzień Otwarty Szkoły
28 marca 2014 r.