Szkoła z bogatą historią i tradycjami

II Rajd Niepodległości
12 listopada 2013 r.