Szkoła z bogatą historią i tradycjami

Warsztaty w Motyczu Leśnym
listopad 2013 r.