Szkoła z bogatą historią i tradycjami
PDF Drukuj
niedziela, 21 października 2012 08:49

X edycja Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „Życie i twórczość Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

9 października 2012 roku odbył się międzyszkolny etap Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”. W murach naszego liceum gościliśmy 23 recytatorów ze szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.

W konkursowych zmaganiach naszą szkołę reprezentowali:

Gabriela Caban – kl. Ib
Weronika Sieradzka kl. Id

Aleksandra Koszyk – kl. IIc
Martyna Widyńska – kl. IIId

Spośród wszystkich recytatorów Jury - w składzie:

p. Barbara Oratowska
p. Jolanta Polańska
p. Anna Pałys
p. Agnieszka Gąsiorowska
p. Małgorzata Badurowicz

wyróżniło:

Rebekę Nowak – Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie
Patrycję Lechus - Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie
Karolinę Czubę – Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku
Katarzynę Świś – VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie
Adriannę Pierepienko – II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie
Martynę Ziębę – Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie
Karolinę Korcz - II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku.

17 października 2012 roku w Trybunale Koronnym w Lublinie odbył się finał X edycji Konkursu. Wzięło w nim udział 13 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Lubelszczyzny. Honorowym Patronatem objęli Konkurs: Prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk, Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz.

W jury Konkursu zasiedli:

p. Wanda Półtawska – doktor nauk medycznych, była więźniarka obozu KL Ravensbruck, koleżanka obozowa Grażyny Chrostowskiej, honorowa przewodnicząca
p. Alicja Jachiewicz – Szmidt, aktorka – przewodnicząca jury
p. Jolanta Polańska, kierownik Działu Edukacji Muzeum Lubelskiego
p. Barbara Oratowska, kierownik Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”
p. Alojzy Leszek Gzella – redaktor Wydawnictwa Gal.

Gościem specjalnym była p. Stanisława Śledziejowska – Osiczko, współwięźniarka i przyjaciółka Wandy Półtawskiej.

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii szkoły gimnazjalne:

I miejsce – Anna Smolarz – Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie
II miejsce – Aleksandra Wdowska – Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
III miejsce – Dominika Czabaj – Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie,

wyróżnienia:

Magdalena Długosz - Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie
Magdalena Zając - Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Lublinie;

w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce – Martyna Zięba – Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie
II miejsce – Patrycja Lechus – Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie, Adrianna Pierepienko - II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Orlicz - Dreszera w Chełmie
III miejsce – Karolina Czuba – Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, Katarzyna Świś - VI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Lublinie

wyróżnienia:

Karolina Korcz - II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku
Rebeka Nowak - Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie.

patronat

zdjęcia z etapu międzyszkolnego

zdjęcia z finału konkursu