Szkoła z bogatą historią i tradycjami
poniedziałek, 15 października 2012 05:58

Wyniki międzyszkolnego etapu X edycji KONKURSU RECYTATORSKO-KRASOMÓWCZEGO

9 października 2012 roku odbył się międzyszkolny etap Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”.

W murach naszego liceum gościliśmy 23 recytatorów ze szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.
W konkursowych zmaganiach naszą szkołę reprezentowali:

Gabriela Caban – kl. Ib,
Magdalena Sieradzka – kl. Id,
Aleksandra Koszyk – kl. IIc,
Martyna Widyńska – kl. IIId.

Spośród wszystkich recytatorów Jury - w składzie: p. Barbara Oratowska, p. Jolanta Polańska, p. Anna Pałys, p. Agnieszka Gąsiorowska, p. Małgorzata Badurowicz – wyróżniło:
Rebekę Nowak – Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie,
Patrycję Lechus - Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie,
Karolinę Czubę – II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku,
Katarzynę Świś – VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie,
Adriannę Pierepienko – II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie,
Martynę Ziębę – Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie,
Karolinę Korcz - II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku.

Honorowy patronat nad X edycją Konkursu „W kręgu pozycji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów” objęli:
PREZYDENT MIASTA LUBLIN Krzysztof Żuk,
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Krzysztof Hetman,
LUBELSKI KURATOR OŚWIATY Krzysztof Babisz.

FINAŁ KONKURSU odbędzie się 17 października 2012 roku o godz. 9.00 w Trybunale Koronnym w Lublinie.


zdjęcia z konkursu