Szkoła z bogatą historią i tradycjami
wtorek, 11 września 2012 14:29

Komunikat Komitetu Organizacyjnego Spotkania Absolwentów z okazji 100-lecia "Czwórki"

Komitet Organizacyjny Spotkania Absolwentów z okazji 100-lecia "Czwórki" informuje, że z przyczyn organizacyjnych Bankiet Absolwenta odbędzie się w Domu Kultury Kolejarza w Lublinie ul. Kunickiego 35 w ustalonym terminie tj. 6 października 2012 roku o godz. 18. Pozostałe ustalenia (program, koszty) pozostają bez zmian.
Ostateczny termin wpłat 120 PLN i deklaracji udziału ustalamy na 21 września 2012 roku.
Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie oznacza rezygnację uczestnictwa w Bankiecie.

organizatorzy