Szkoła z bogatą historią i tradycjami

Warsztaty wielokulturowe
z udziałem
młodzieży z Izraela