Szkoła z bogatą historią i tradycjami

Kadra pedagogiczna IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej

biologia:
Małgorzata Stadnicka
Marzena Szczepaniak
Katarzyna Dzieciuch

 

chemia:
Ewa Banasiuk-Chęcińska
Justyna Dudka

 

edukacja dla bezpieczeństwa:

Waldemar Radziwiłko

 

elementy prawoznawstwa:
Marcin Bąk

fizyka:
Urszula Głos

geografia:
Magdalena Żak

historia i wiedza o społeczeństwie:
Marcin Bąk
Grzegorz Gębka
Ewa Mochol
Iwona Słowińska

informatyka:
Dariusz Kuliński
Teresa Zaleszczyk


język angielski:
Ewa Bujnowska
Teresa Gralewska
Anna Nermer
Joanna Warda
Marta Widomska
Teresa Wiśniewska
Beata Zakrzewska

język francuski:
Rafał Zarębski

język hiszpański:
Agnieszka Jargiło
Katarzyna Zarębska-Grodzicka
Rafał Zarębski

język niemiecki:
Izabela Jasionowska
Renata Osuch

 

język rosyjski:
Edyta Rzeźnicka

język polski:
Patrycja Gajewska
Agnieszka Gąsiorowska
Justyna Krupińska
Anna Marcinkowska
Anna Walaszek

matematyka:
Ewa Banasiuk-Chęcińska
Maria Krupa
Anna Pałys
Anna Pogorzelska
Wiesława Usar

nauczyciele bibliotekarze:
Małgorzata Badurowicz
Iwona Kołbuk-Żołneczko

podstawy przedsiębiorczości:
Ewa Banasiuk-Chęcińska
Magdalena Żak

 

psycholog szkolny:
Bernadetta Tajer

religia:
ks. Cezary Kowalski
Teresa Sobieszkoda
Bożena Twarowska

 

warsztaty dziennikarskie:
Justyna Krupińska

wiedza o kulturze:
Waldemar Radziwiłko

wychowanie fizyczne:
Jadwiga Bednarz
Andrzej Ławecki
Sylwia Miłkowska
Renata Wąsowska