Szkoła z bogatą historią i tradycjami

Uroczystości w Teatrze Starym
5 czerwca 2012 r.