Szkoła z bogatą historią i tradycjami

Konkurs poezji
„Życie i twórczość
Grazyny Chrostowskiej
– lubelskiej przedstawicielki
pokolenia Kolumbów

 

 

Grażyna Chrostowska

Pierwsza edycja konkursu

Druga edycja konkursu

Trzecia edycja konkursu

Czwarta edycja konkursu

Piąta edycja konkursu

Szósta edycja konkursu

Siódma edycja konkursu

Ósma edycja konkursu

Dziewiąta edycja konkursu

Dziesiąta edycja konkursu

Spotkanie z Wandą Półtawską

Jedenasta edycja konkursu
etap szkolny

Jedenasta edycja konkursu

Dwunasta edycja konkursu
etap międzyszkolny

Dwunasta edycja konkursu