Szkoła z bogatą historią i tradycjami

Humanista wobec tradycji
i współczesności
- VIII Międzynarodowa
Konferencja Naukowa