Szkoła z bogatą historią i tradycjami

Szkoła Dobrych Praktyk

30 maja 2011 r. w Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Kuratorium Oświaty w Lublinie – „Szkoła dobrych praktyk”. Nasza szkoła znalazła się wśród 130 szkół województwa lubelskiego, które zgłosiły przykłady dobrej praktyki i otrzymały podziękowanie Pana Krzysztofa Babisza, lubelskiego kuratora oświaty. Z innymi szkołami postanowiliśmy podzielić się doświadczeniami z realizacji już 10 edycji projektu interdyscyplinarnego, integrującego treści historii, wiedzy o społeczeństwie i godzin wychowawczych, adresowanego do uczniów klas pierwszych naszego liceum: „Wielokulturowość miasta Lublina wczoraj – dziś atutem w zjednoczonej Europie. Lekcja tolerancji”. Autorką projektu jest Pani Iwona Słowińska, nauczycielka historii.

Projekt ma charakter dydaktyczno-wychowawczy, skupia się na tematyce regionalnej, powstał przy ścisłej współpracy z Muzeum Wsi Lubelskiej. Inspiracją do realizacji projektu było szczególne położenie naszej szkoły w dzielnicy Czwartek, w bliskim sąsiedztwie świątyń trzech wyznań: prawosławnej, żydowskiej i katolickiej. Projekt wzbogacił ofertę edukacyjną szkoły, zaowocował ciekawymi i wartościowymi formami pracy z młodzieżą służącymi poznaniu historii naszego regionu, jak również wychowaniu młodego człowieka wolnego od stereotypów, tolerancyjnego, świadomego przeszłości swojego miasta.
Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi na terenie szkoły, Teatru NN, Muzeum Miasta Lublina, Muzeum Wsi Lubelskiej, Bożnicy Żydowskiej, Jeszywas Chachmej, Parafii Ewangelickiej, Parafii Prawosławnej i Parafii Rzymskokatolickiej.