Szkoła z bogatą historią i tradycjami
poniedziałek, 22 października 2018 13:47

Finał Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

19 października w Galerii Malarstwa XVII –XIX w. Muzeum Lubelskiego – Zamek w Lublinie odbył się finał II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”.

zdjęcia

Organizatorami Konkursu byli: Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” Oddział Muzeum Lubelskiego, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie, Zespół Szkół nr 10 w Lublinie.
Konkurs honorowym patronatem objęli:
Prof. Wanda Półtawska
Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
Prezydenta Miasta Lublin Krzysztof Żuk
Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk

Podczas tegorocznej edycji konkursu, podobnie jak w latach poprzednich, gościliśmy byłe więźniarki obozu KL Ravensbrück.
Przesłuchania uczestników poprzedziły warsztaty kultury słowa poprowadzone przez p. Alicję Jachiewicz-Schmidt – aktorkę filmową i teatralną.
W zmaganiach konkursowych etapu ogólnopolskiego wzięło udział 12 uczestników. Jury w składzie: p. Alicja Jachiewicz - Szmidt, p. Jolanta Polańska, p. Barbara Oratowska wyróżniło następujących recytatorów:
Kategoria szkół podstawowych i gimnazjów:
I miejsce
Wiktoria Pitura - uczennica Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
II miejsce
Alicja Konopka – uczennica Gimnazjum nr 6 w Sosnowcu
Lena Majdanik – uczennica Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu
III miejsce
Jakub Kołak – uczeń Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu
Kategoria szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce
Magdalena Sędor –I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Katowicach
II miejsce
Claudia Sbriglio –uczennica Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Aleksandra Rybak – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju
III miejsce
Aneta Pawliczek – uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim
Wyróżnienie
Natalia Uliasz uczennica LXXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Emilana Konopczyńskiego w Warszawie

Wszystkim uczestnikom gratulujemy.