Szkoła z bogatą historią i tradycjami
piątek, 16 lutego 2018 10:07

Oferta szkoły na rok szkolny 2018/2019

Planujemy utworzenie następujących klas:

Klasa A - matematyczno-informatyczna

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka, informatyka

Przedmioty uzupełniające:

historia i społeczeństwo

Języki obce*:

język angielski

język niemiecki

przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, matematyka, język angielski, informatyka

 

Przykładowe kierunki studiów, które można wybrać po zakończeniu edukacji w klasie:

informatyka – matematyka

fizyka – ekonomia

kierunki politechniczne – informatyka, mechatronika,

fizyka – ekonomia

inżynieria biomedyczna, budownictwo, ochrona środowiska,

zarządzanie i marketing, inżynieria produkcji, logistyka,

kosmonautyka i lotnictwo.


Klasa B - biologiczno-chemiczna

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

biologia, chemia

Przedmioty uzupełniające:

historia i społeczeństwo

Języki obce*:

język angielski

język hiszpański

przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, matematyka, język angielski, biologia

 

Przykładowe kierunki studiów, które można wybrać po zakończeniu edukacji w klasie:

medycyna – biologia

farmacja – biotechnologia

dietetyka i żywienie - fizjoterapia

psychologia – chemia – kosmetologia


Klasa C - matematyczno-geograficzna

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

matematyka, geografia

Przedmioty uzupełniające:

historia i społeczeństwo

Języki obce*:

język angielski

język niemiecki

przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, matematyka, język angielski, geografia

 

Przykładowe kierunki studiów, które można wybrać po zakończeniu edukacji w klasie:

informatyka – matematyka

fizyka – ekonomia

kierunki politechniczne - inżynieria biomedyczna,

budownictwo, ochrona środowiska, zarządzanie i marketing, inżynieria produkcji, logistyka,

geodezja i kartografia – geografia

turystyka i wypoczynek


Klasa D - humanistyczna z warsztatami dziennikarskimi

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające:

przyroda, warsztaty dziennikarskie

Języki obce*:

język angielski

do wyboru**: język niemiecki lub język francuski

przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, matematyka, język angielski, historia

 

Przykładowe kierunki studiów, które można wybrać po zakończeniu edukacji w klasie:

prawo - ekonomia

europeistyka – administracja

bezpieczeństwo wewnętrzne

socjologie - filologie

archeologia - dziennikarstwo - edytorstwo

historia - kulturoznawstwo – retoryka stosowana

pedagogika – zarządzanie


Klasa E - humanistyczna z elementami prawoznawstwa

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające:

przyroda, elementy prawoznawstwa

Języki obce*:

język angielski

język niemiecki

przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, matematyka, język angielski, historia

 

Przykładowe kierunki studiów, które można wybrać po zakończeniu edukacji w klasie:

prawo - ekonomia

europeistyka – administracja

bezpieczeństwo wewnętrzne

socjologie - filologie

archeologia - dziennikarstwo - edytorstwo

historia - kulturoznawstwo – retoryka stosowana

pedagogika – zarządzanie


Klasa F - lingwistyczna

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

język angielski, historia, język hiszpański

Przedmioty uzupełniające:

przyroda, zajęcia artystyczne

Języki obce*:

język angielski

język hiszpański

przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, matematyka, język angielski, historia

 

Przykładowe kierunki studiów, które można wybrać po zakończeniu edukacji w klasie:

prawo - ekonomia

europeistyka – administracja

bezpieczeństwo wewnętrzne

socjologie - filologie

archeologia - dziennikarstwo - edytorstwo

historia - kulturoznawstwo – retoryka stosowana

pedagogika – zarządzanie


* język angielski powinien być kontynuacją nauki tego języka w gimnazjum

** w przypadku braku właściwej liczby chętnych do utworzenia grupy językowej, cała klasa będzie uczyć się tego samego, wybranego przez większość, drugiego języka obcego