Szkoła z bogatą historią i tradycjami
wtorek, 19 grudnia 2017 13:31

Możliwość zdawania egzaminu maturalnego w innej szkole

Przypominamy, że absolwenci starający się o skierowanie do innej szkoły składają wniosek oraz deklarację najpóźniej do 31 grudnia 2017 r. do dyrektora szkoły, którą ukończyli.