Szkoła z bogatą historią i tradycjami
Wpisany przez Iwona Słowińska   
poniedziałek, 13 lutego 2017 21:26

II edycja konkursu „Magiczny Lublin Jagiellonów” już coraz bliżej!

W ramach przygotowań do II edycji konkursu  „Magiczny Lublin Jagiellonów” uczestnicy konkursu z  pięciu lubelskich szkół wraz z opiekunami  wzięli udział w wycieczce edukacyjnej i warsztatach  tematycznych.

zdjęcia

9 lutego 2017 r.
Wycieczkę edukacyjną „Lubelskimi śladami Jagiellonów” zorganizował Miejski Oddział PTTK w Lublinie – p. Katarzyna Komisarczuk.
10 lutego 2017 r.
Warsztaty tematyczne:
p. Grażyna Jakimińska  - Lublin Jagiellonów – poszukiwania bibliograficzne.
p. Mateusz Nowak -  warsztaty z kultury żywego słowa.
Warsztaty odbyły się w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, ul. Szkolna 4.
Powadzenia w maju.