Szkoła z bogatą historią i tradycjami
Wpisany przez Aneta Teterycz   
piątek, 21 października 2016 08:20

XIV edycja Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

W dniu 20 października 2016 r. w Galerii Malarstwa Muzeum Lubelskiego odbył się finał XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów” zorganizowany przez Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego, Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej i IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie.

Nad Konkursem honorowy patronat objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk, Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk.
Wiersze Grażyny Chrostowskiej i prozę obozową recytowało 11 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Jury w składzie:
p. Alicja Jachiewicz – Szmidt – przewodnicząca jury,
p. Barbara Oratowska – kierownik Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”,
p. Jolanta Polańska – kierownik Działu Edukacji Muzeum Lubelskiego,
p. Alojzy Leszek Gzella – redaktor Wydawnictwa GAL
przyznało nagrody w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W kategorii: szkoły ponadgimnazjalne nagrody i wyróżnienia zdobyły:
I miejsce – Aleksandra Rybak, Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju
II miejsce – Karolina Królik, II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila  Baczyńskiego w Świdniku
III miejsce – Michał Nieściór, Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie
Wyróżnienie – Justyna Głąb, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej
- Diana Włodarczyk, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie.