Katalogi

 1. Czytelnicy wyszukują informacje w katalogu biblioteki, posługując się internetową przeglądarką witryn WWW, wykorzystując serwis MOL WWW.
 2. Czytelnicy mają do dyspozycji następujące funkcje:
  1. Wyszukiwanie proste,
  2. Wyszukiwanie złożone,
  3. Zestawienia bibliograficzne.
 3. Wyszukiwanie proste to podstawowy sposób wyszukiwania informacji w katalogu bibliotecznym.
 4. Czytelnik ma do dyspozycji pięć katalogów – indeksów.
  1. Indeks autorów – zawiera nazwiska autorów książek,
  2. Indeks tytułów – zawiera wszystkie tytuły, w tym tytuły tomów pozycji wielotomowych oraz tytuły prac współwydanych,
  3. Indeks UKD – zawiera symbole UKD tworzące klasyfikację rzeczową zbiorów,
  4. Indeks haseł przedmiotowych – zawiera hasła przedmiotowe zastosowane
   w katalogu.
 5. Standardowo katalog udostępnia wszystkie typy dokumentów, co sygnalizuje pojawiający się w polu “Typ dokumentu” napis “Wszystkie”
 6. Można ograniczyć zakres przeglądanych informacji wybierając jeden z typów dokumentów:
  1. Książki,
  2. Dokumenty dźwiękowe, czyli nagrania muzyczne na różnych nośnikach,
  3. Dokumenty filmowe, czyli filmy nagrane na różnych nośnikach (kasetach VHS, dyskach DVD),
  4. Dokumenty elektroniczne – wszystkie zbiory biblioteki zapisane na nośnikach komputerowych (wydawnictwa multimedialne, programy itp.),
  5. Kartoteka – ta część katalogu zawiera głównie opisy bibliograficzne artykułów z czasopism oraz fragmentów książek,
  6. Czasopisma – spis prenumerowanych przez bibliotekę czasopism, łącznie
   z wykazem posiadanych w zbiorach egzemplarzy tych czasopism.
 7. Katalog przeglądamy wpisując w polu “Szukany tekst” pierwsze litery poszukiwanej informacji np. nazwiska autora lub tytułu. Nie ma znaczenia, czy wprowadzimy litery małe czy duże.
 8. Po kliknięciu pola “Szukaj” można zapoznać się z listą haseł (autorów, tytułów, przedmiotowych w zależności od wyboru indeksu), począwszy od hasła, którego pierwsze litery są zgodne z wprowadzonym tekstem wyszukiwawczym.
 9. Każde z prezentowanych haseł jest jednocześnie odsyłaczem. Kliknięcie
  w wybrane hasło powoduje pokazanie listy skróconych opisów bibliograficznych. Hasła nagłówkowe skróconych opisów bibliograficznych są odsyłaczami do pełnych opisów pozycji. Opis ten jest wzbogacony o listę egzemplarzy książki dostępnych w bibliotece.