Zbiory

Biblioteka szkolna IV Liceum posiada bardzo bogaty i różnorodny księgozbiór. Część zbiorów jest pozostałością po księgozbiorze gimnazjum Wacławy Arciszowej. Są to książki głównie z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych, gdyż taki profil miała ta szkoła, wydane w latach międzywojennych.

Do najcenniejszych książek w naszym księgozbiorze – “białych kruków” – zaliczamy:

 • “Eneidę” Wergiliusza w przekładzie Idziego Przybylskiego z ok. 1811 r. Jest to drugi polski przekład tego dzieła. Pisany trzynastozgłoskowcem przekład odznacza się osobliwym językiem i zawiera mnóstwo dziwactw słowotwórczych i stylistycznych.
 • “Pamiętniki o wojnie domowej. Pamiętniki o wojnie galijskiej” Juliusza Cezara wydane ok. 1815 r. przez Towarzystwo Elementarne jako podręcznik dla gimnazjum klasycznego.
 • “Napój cienisty” – tomik poezji Bolesława Leśmiana z autografem poety.
 • “Aryman mści się” – pierwsze wydanie książki Stefana Żeromskiego, opublikowane pod pseudonimem Maurycy Zych.
 • “Słownik ilustrowany języka polskiego” Michała Arcta z 1916 r.
 • “Mieszko Stary” Stanisława Smolki, pierwsze wydanie z roku 1884.

Obecnie biblioteka liczy około 22000 woluminów. Na jej bogaty księgozbiór składają się:

 • Encyklopedie, słowniki i leksykony
 • Literatura popularno – naukowa
 • Lektury
 • Literatura piękna
 • Beletrystyka
 • Literatura pedagogiczna

W bibliotece można skorzystać z bogatej oferty czasopism – do dyspozycji czytelników jest 19 tytułów. Prenumerowane czasopisma obejmują bogaty zakres tematyczny od pedagogicznych, poprzez społeczno – kulturalne, przyrodnicze, językowe.

ZAPRASZAMY