Nie możesz tego nie przeczytać

368741-352x500pani dyrektor Maria Krupa poleca:


Był niezwykłym człowiekiem, więc nie można obojętnie przejść obok jego twórczości – Józef Franciszek Emanuel Bocheński – logik, historyk logiki i filozof, sowietolog, dominikanin, katolicki prezbiter, rektor Uniwersytetu we Fryburgu. Zachęcam do zapoznania się z jego życiorysem, ale żeby poczuć smak twórczości, namawiam do przeczytania niewielkiej książeczki „Podręcznik mądrości tego świata”. Jak mówi autor w przedmowie do książki: „Pojęcie mądrości jest tak mało znane, że wydało się wskazanym dodać do właściwego podręcznika (rozdziały A i B) parę uwag o różnicy między moralnością, etyką, mądrością i bogobojnością (rozdział C)”. Książka jest pewnego rodzaju prowokacją, skłaniającą do bardzo głębokich przemyśleń na temat godnego i przyzwoitego życia. Jest to lektura, której nie czyta się tylko raz, ale wraca do niej nieustannie. Książka jest mi bliska także ze względu na bardzo precyzyjny język definicji i pojęć – krótko, zwięźle i w punktach autor przedstawia wybrane przykazania mądrości, których nauczył się od dawnych mędrców.Dla mnie jest to lektura obowiązkowa!

Ojciec_Bochenski-1_600px

Józef Franciszek Emanuel Bocheński – fot. katolicka.bydgoszcz.pl

 

„Zajmuj się sprawami, które od ciebie zależą a nie tymi, które od ciebie nie zależą.

W rzeczy samej zajmować i przejmować się rzeczami, które od nas nie zależą jest wielką głupotą. Jednym z najdziwniejszych zjawisk w przyrodzie jest, że tylu ludzi myśli, troska się, rozprawia o sprawach, na które nie ma najmniejszego wpływu.” (fragment książki)